Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Update voor veiligheidsprotocol vakantieverhuur

Nieuws 15 juni 2020
Detail page

Sinds 8 juni hebben de vakantiewoningen de deuren opnieuw mogen openen voor binnenlandse toeristen. Op 15 juni kwamen daar bezoekers uit de EU en vijf andere landen bij. Ondertussen zijn achter de schermen de gesprekken blijven lopen over de voorwaarden die de verhuurkantoren en alle andere aanbieders van vakantiewoningen (particulieren, boekingsplatformen, …) in coronatijden moeten respecteren. Dit met het oog op de werkbaarheid, alsook het aansluiten van de richtlijnen bij de globale exitstrategie. Het resultaat van die gesprekken is een eerste update van het veiligheidsprotocol. De aanpassingen moeten het geheel voor de verhuurkantoren een stuk werkbaarder maken. Daarvoor hebben we vanuit CIB Vlaanderen hard aan de kar getrokken.

Vraag om vroeger te vertrekken

De richtlijn om aan de huurder (of desgevallend de eigenaar) te vragen om vroeger te vertrekken (de avond voor de vertrekdag eerder dan op de vertrekdag zelf) valt weg. Je kan als kantoor voortaan in deze vrij beslissen. 

Mogelijk vind je het nog steeds aangewezen om huurders deze vraag te stellen. Dit bijvoorbeeld vanuit praktische overwegingen, om de eindschoonmaak geregeld te krijgen. Het is echter niet langer een formele richtlijn.

Eindschoonmaak

Op uitdrukkelijke vraag van CIB Vlaanderen en CIB Kust is er een wijziging aangebracht wat de eindschoonmaak betreft. Werken met een externe poetsfirma is niet langer verplicht. 

Wel wordt nog steeds aangedrongen op bijzondere aandacht voor een goede eindschoonmaak van de vakantiewoning. Het veiligheidsprotocol zegt ook dat het inschakelen van een externe poetsfirma extra garanties kan bieden. Dus: het is sterk aangeraden, maar niet langer een formele verplichting.

We adviseren de kantoren die de eindschoonmaak door de huurder laten gebeuren om aan te dringen op grondigheid, de huurder mee te geven waarop extra gelet moet worden en naderhand zelf een check uit te voeren. Tenslotte gaat het hier over de veiligheid en de gezondheid van alle betrokkenen. En het staat buiten kijf dat de gezondheidsexperten de schoonmaak als een belangrijk element beschouwen. We dienen dit als sector dan ook naar waarde te schatten en hier nauwgezet aandacht aan te besteden. Wie een externe firma inschakelt, kan zich dan ook al een stukje zekerder voelen.

Wegwerphoezen

De verplichting om in alle gevallen wegwerphoezen te voorzien voor de huurders is geschrapt. Het advies blijft wel om aan de huurders te vragen eigen materiaal mee te brengen. Dat biedt een stukje extra zekerheid.

Het veiligheidsprotocol zegt nog steeds dat linnengoed (kussenslopen, beddengoed, handdoeken,…) na het verblijf moet worden gewassen op een temperatuur van min. 60 graden Celsius. Met andere woorden: gebruikt de huurder linnengoed dat in de vakantiewoning aanwezig is, dan moet dit gewassen worden na het verblijf. 

Je kan uiteraard aan de huurder vragen om vlak voor het vertrek het linnengoed te wassen (op 60°) en proper achter te laten. Heeft de huurder dit echter niet gedaan, dan is dit iets waar je zelf toch de nodige aandacht aan zal moeten schenken. Vanuit die optiek kunnen de wegwerphoezen een oplossing blijven bieden, ook nu de verplichting is weggevallen.

Verbod op bed- en badmatten

Deze verbodsbepaling komt middels de update tevens te vervallen. Bed- badmatten zijn voortaan dus opnieuw toegestaan.

Contact tracing

Het veiligheidsprotocol bevat één nieuwe verplichting, die noodzakelijk is geworden in het licht van de contact tracing. Met het oog op een potentiële tweede golf, alsook het snel kunnen ingrijpen bij mogelijke uitbraken wordt algemeen heel hard ingezet op deze contact tracing. Vandaar dat er recent van overheidswege in veel protocollen extra eisen worden opgelegd.

Als verhuurkantoor dien je voortaan voor elke verhuring/reservatie de naam van één contactpersoon bij te houden, die gecontacteerd kan worden in geval van contact tracing. Via deze regeling kan men snel nagaan wie deel uitmaakte van de bubbel die in de vakantiewoning heeft verbleven. 

Door te werken aan de hand van één contactpersoon is vermeden dat je als verhuurkantoor de namen en gegevens van het gehele reisgezelschap zou moeten bijhouden. Dat was initieel even de bedoeling maar zou natuurlijk administratief bijzonder belastend zijn, om nog maar te zwijgen over de problemen inzake GDPR en privacy.

Andere richtlijnen blijven ongewijzigd

Verder blijft de inhoud van het veiligheidsprotocol onaangepast. Zijn dus onder meer behouden: de huurderspakketten met veiligheidsmateriaal waarmee de toeristen verder aan de slag kunnen, alsook de verplichtingen inzake informatie (digitale brochure, bericht in de vakantiewoning, …).

Onderaan deze pagina en onder 'publicaties' in het subdossier 'Corona en vakantieverhuur' kan je het volledige geüpdatete veiligheidsprotocol als bijlage terugvinden.

Bijlagen


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.