Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Uitvoerende Kamer beoordeelt discriminatie op basis van taal en legt tuchtstraf op

Rechtspraak Uitspraakdatum: 16 november 2017
Detail page

In huidig dossier diende de Uitvoerende Kamer zich uit te spreken over een geval waarbij de vastgoedmakelaar zich schuldig had gemaakt aan discriminatie op basis van etnische afstamming. Meer specifiek werd vastgesteld dat de vastgoedmakelaar had geweigerd om te verhuren of minstens had geweigerd om een afspraak tot bezichtiging toe te staan, omdat de kandidaat-huurder de Nederlandse taal niet machtig was.

De feiten bleken uitdrukkelijk uit de e-mail die door de vastgoedmakelaar werd verstuurd naar de kandidaat-huurder en waarin werd gesteld: 

“Om te kunnen huren zou u aan volgende voorwaarden moeten voldoen: 

  • Uitsluitend solvabele huurders komen in aanmerking (bvb. vast werk, pensioen,…..enz. (of borg door een eigenaar van een eigendom.) 
  • niet onder schuldbemiddeling of budgetbeheer staan. 
  • netto inkomen van alle huurders samen moet +/- 3x de huurprijs bedragen en/of +/-€ 1000,-/mnd voor 1 pers. Overhouden na aftrek huurprijs 
  • huisdieren zijn meestal niet toegelaten. (1 klein huisdier soms toegelaten mits overleg met verhuurder). 
  • huurwaarborg van 3 maanden huur te blokkeren [...]
  • de Nederlandse taal machtig zijn”.

Aan de hand van het gevoerde mailverkeer kon de dus niet betwist worden dat de vastgoedmakelaar in kwestie de kandidaat-huurder had gediscrimineerd, omdat deze de Nederlandse taal niet machtig was. 

Gelet op het feit dat er geen sprake was van kwade trouw in hoofde van de vastgoedmakelaar, achtte de Uitvoerende Kamer het opleggen van een waarschuwing als tuchtstraf voldoende. 

Niettegenstaande er geen sprake was van een vastgestelde kwade trouw, benadrukte de Uitvoerende Kamer evenwel dat de vastgoedmakelaar in kwestie wel degelijk gehouden was tot naleving van de wet.   

Gerelateerde dossiers

(Anti)discriminatie

(Anti)discriminatie

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.