Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Huurder mag huurwoning niet onderverhuren via airbnb

Rechtspraak Uitspraakdatum: 3 februari 2016
Detail page

Het aanbieden van een huurwoning door de huurder op Airbnb, met het oog op een kortlopende toeristische verhuring, staat gelijk aan een krachtens de Woninghuurwet verboden onderverhuur van de volledige woning. Zo oordeelde de Vrederechter te Brugge op 4 februari 2016 in een geschil dat ingeleid was door de verhuurster, die bevreesd was voor de fiscale gevolgen en niet kon instemmen met het oneigenlijk gebruik van de huurwoning, die tot hoofdverblijfplaats moest dienen. De huurder werd het verbod opgelegd om publiciteit te voeren voor de onderverhuring van het door hem gehuurde goed, op straffe van ontbinding van de huurovereenkomst te zijnen laste.

Verder lezen?

Gelieve aan te melden om deze inhoud te bekijken. CIB-leden hebben vrije toegang tot de volledige website door middel van een login en paswoord. Ben je nog geen CIB-lid?

Lid wordenMeld je aan

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.