Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Mag de zittende huurder een bezichtiging in het pand weigeren?

Vraag & antwoord 12 mei 2020
Mag de zittende huurder een bezichtiging in het pand weigeren?

Sinds 11 mei mogen vastgoedmakelaars hun activiteiten hernemen mits inachtneming van de veiligheidsmaatregelen die opgelijst staan in de sectorgids. Toch worden sommige vastgoedmakelaars geconfronteerd met zittende huurders die weigeren om plaatsbezoeken in het pand te laten doorgaan. Maar heeft de zittende huurder zomaar het recht om plaatsbezoeken te weigeren indien hij zich beroept op zijn eigen veiligheid en die van zijn medebewoners? Het antwoord luidt in principe neen, toch indien het plaatsbezoek wordt georganiseerd met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, zoals opgenomen in de sectorgids. 

Bovendien moet de vastgoedmakelaar vooraf via digitale weg zoveel mogelijk informatie over het desbetreffende pand meedelen aan de bezoeker. Indien nodig kan hij telefonisch meer toelichting geven, zodat het plaatsbezoek op zich zo kort mogelijk kan worden gehouden. Het plaatsbezoek moet ook beperkt worden tot maximaal 2 personen en de vastgoedmakelaar. 

Bij voorkeur verlaat de bewoner het pand tijdens het plaatsbezoek. Is dit echter niet mogelijk, omdat de bewoner bijvoorbeeld slecht te been is, dan dient de social distancing te allen tijde gerespecteerd te worden. 

Medisch attest coronadiagnose

Enkel indien de zittende huurder een medisch attest kan voorleggen, waaruit de diagnose corona blijkt, beschikt hij over een rechtsgeldige reden om het plaatsbezoek te weigeren. 

Legt de huurder geen dergelijk attest voor, dan moeten bezichtigingen bijgevolg kunnen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen zoals voorzien in de huurovereenkomst. Bij voorkeur wordt de huurder hier dan ook gewezen op zijn (contractuele) verplichting om medewerking te verlenen bij het organiseren van plaatsbezoeken en wordt de huurder vooraf op de hoogte gebracht van de maatregelen inzake veiligheid en hygiëne die ter plaatse zullen worden gevolgd. 

Gerelateerde dossiers

Het coronavirus en de impact op de vastgoedsector

Het coronavirus en de impact op de vastgoedsector

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.