Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Welke huurovereenkomst kan er afgesloten worden voor jongeren die beslissen om samen een woning te huren?

Vraag & antwoord 2 april 2021
Welke huurovereenkomst kan er afgesloten worden voor jongeren die beslissen om samen een woning te huren?

Op vandaag worden eigenaars van een woning wel eens geconfronteerd met de vraag van jongere huurders om samen een woning te huren, wat hen als voordeel geeft dat zij de huurprijs onderling kunnen delen. Ook in het Brussels gewest komt deze trend vaak voor. De vraag stelt zich dan ook welk type huurovereenkomst hiervoor kan afgesloten worden. 

Vlaanderen


Voor Vlaanderen wordt het regelgevend kader bepaald door het Vlaams Woninghuurdecreet. Wordt het domicilie gevestigd in de woonst, dan valt men sowieso onder de bepalingen betreffende de woninghuurovereenkomst. Naast een huurovereenkomst voor 9 jaar, kan er ook een huurovereenkomst voor korte duur worden afgesloten voor een duur van maximum 3 jaar. Belangrijk om weten is dat deze huurovereenkomst ook vervroegd kan worden beëindigd door de huurder mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maand. Mocht de huurovereenkomst door alle huurders worden beëindigd, dan zal er ook een vergoeding verschuldigd zijn van anderhalve maand, één maand of een halve maand huur, naargelang de huurovereenkomst een einde neemt tijdens het eerste, tweede of derde jaar. 

Indien er in de loop van de huurovereenkomst een nieuwe huurder zou bijkomen, dan kan men terugvallen op de bepalingen voorzien in het Vlaams Woninghuurdecreet betreffende medehuur. Deze bepalingen laten die persoon ook toe om toe te treden tot de huurrelatie en dus een beschermingsstatuut als huurder te verkrijgen. Ook wordt de situatie geregeld waarbij een huurder zou beslissen om de woning te verlaten. Hij kan dit doen mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maand. Wordt er vervolgens een nieuwe huurder ter vervanging voorgesteld en aanvaard door de verhuurder, dan zal de vertrekkende huurder vrijgesteld zijn van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. Wordt er geen vervangende huurder voorgesteld of aanvaard, dan kan de vertrekkende huurder nog gedurende 6 maand nadat hij geen huurder meer is, worden aangesproken in betaling van de huurprijs. 

Brussel

In Brussel, waar de regels zijn opgenomen in de Brusselse Huisvestingscode, slaat de term “woninghuurovereenkomst” op elke huurovereenkomst m.b.t. een woning, ongeacht de bestemming ervan (dus ook op bv. studentenhuisvesting). In tegenstelling tot Vlaanderen, zijn de regels betreffende de woninghuurovereenkomsten niet afhankelijk van het plaatsen van het domicilie in het goed. Anderzijds zijn er in Brussel wel een aantal bepalingen, die enkel van toepassing zijn indien de huurder zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het pand (m.a.w. indien hij er zijn domicilie plaatst), waaronder bepaalde regels betreffende de duurtijd van de huurovereenkomst, die gelijkaardig zijn aan de bepalingen in Vlaanderen. Naast een huurovereenkomst voor 9 jaar, kan er een huurovereenkomst voor korte duur worden afgesloten voor een duur van maximum 3 jaar, die vervroegd kan worden beëindigd door de huurder mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maand en het betalen van een opzegvergoeding van 1 maand huur.

Ook in Brussel bestaat er een stelsel inzake medehuur. De medehuurders moeten een medehuurpact afsluiten. Hierin moeten o.a. de verdeelsleutel van de huur vermeld worden, alsook bepaalde kwesties in verband met de huurwaarborg en het betalen van de verzekeringen, …  Elke medehuurder heeft het recht om op elk ogenblik vroegtijdig uit de huurovereenkomst te treden, mits het in acht nemen van een opzegtermijn van twee maanden. De vertrekkende medehuurder wordt bevrijd van diens verplichtingen als hij een nieuwe medehuurder heeft gevonden (die niet wordt geweigerd door de overige huurders en de eigenaar) of indien hij voldoende actief gezocht heeft naar een nieuwe medehuurder. Wordt de medehuurder niet vrijgesteld, dan kan hij nog maximum 6 maanden na het verstrijken van de opzegtermijn worden aangesproken. 

Gerelateerde dossiers

Brusselse Huurordonnantie

Brusselse Huurordonnantie

Vlaams Woninghuurdecreet

Vlaams Woninghuurdecreet

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.