Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Uitvoerende Kamer legt tuchtstraf op na praktijktesten

Rechtspraak Uitspraakdatum: 4 juli 2019
Detail page

Naar aanleiding van meerdere praktijktesten werd de vastgoedmakelaar ten laste gelegd dat deze zich schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie op basis van het beschermd criterium etnische afstamming en handicap.

Hoewel er volgens de Uitvoerende Kamer geenszins sprake was van een systematiek van discriminatie, kon men in casu niet anders dan vaststellen dat het wettelijk vermoeden van discriminatie niet kon worden weerlegd.

Immers, uit diverse testrondes was gebleken dat de testpersoon herhaaldelijke keren een andere behandeling genoot dan de overige geïnteresseerde kandidaten, zonder dat hiervoor een redelijke en objectieve verantwoording kon worden gegeven. In bepaalde gevallen kreeg de controlepersoon bijvoorbeeld pas veel later een reactie op de mogelijkheid tot het krijgen van een afspraak, terwijl een andere kandidaat quasi onmiddellijk op gesprek werd uitgenodigd, of kreeg de controlepersoon zelfs helemaal geen reactie. 

Door de Uitvoerende Kamer kon dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat het vermoeden van discriminatie hier wel degelijk speelde. 

Aan de vastgoedmakelaar werd vervolgens een waarschuwing als tuchtstraf opgelegd, met daarbovenop de bijkomende sanctie van het volgen van een opleiding aangaande discriminatie ten belope van 6 uren. 

Gerelateerde dossiers

(Anti)discriminatie

(Anti)discriminatie

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.