Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

De kennisbank van de Vlaamse vastgoedsector

Kennis delen was nog nooit zo doeltreffend! Onze kennisbank, met allerhande materiaal en achtergrond zoals wetgeving, methodieken, instrumenten, studies, links, en meer geeft je betrouwbare informatie over alle facetten van de vastgoedsector in België. Als CIB-lid krijg je volledige toegang tot diepgaande inzichten en studiemateriaal. Maak gebruik van de handige filters om snel de gewenste informatie terug te vinden.

Totaal van 684 items
Welke invorderingsmogelijkheid voorziet de wet indien een kavel met een vruchtgebruik bezwaard is?
Vraag & antwoord 29/10/2020
Notulen niet correct opgesteld, beslissing algemene vergadering nietig verklaard
Rechtspraak 29/10/2020
Moeten al mijn werknemers in quarantaine als er een coronabesmetting is vastgesteld?
Vraag & antwoord 27/10/2020
Huurovereenkomst ontbonden nadat huurders hond in huis nemen
Rechtspraak 22/10/2020
Discriminatie op de Vlaamse Huisvestingsmarkt
Syllabi
Kan een bewoner van een pand een plaatsbezoek weigeren, gelet op de huidige coronamaatregelen?
Vraag & antwoord 22/10/2020
Welke waarde heeft de elektronische handtekening volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek?
Vraag & antwoord 19/10/2020
Rentmeester kan kosten niet verantwoorden en vangt bot bij rechter
Rechtspraak 15/10/2020
Hoe zit het nu met de kost voor de opmaak van een plaatsbeschrijving?
Vraag & antwoord 12/10/2020
La mission de courtage et les honoraires de l’agent immobilier
Syllabi
Buitengewone huurverlenging toegestaan, mede door corona
Rechtspraak 08/10/2020
Hoe moet een rentmeester omgaan met derdengelden?
Vraag & antwoord 06/10/2020
Welke invorderingsmogelijkheid voorziet de wet indien een kavel met een vruchtgebruik bezwaard is?
Vraag & antwoord 01/10/2020
VME doet afstand van lopende procedures en beklaagt zich nadien
Rechtspraak 01/10/2020
Wat zijn de gevolgen voor de verkoop van een appartement indien de syndicus zijn informatieverplichting niet naleeft?
Vraag & antwoord 29/09/2020
Onverdeelde mede-eigenaar eist nietigverklaring huurovereenkomst na verkoop
Rechtspraak 24/09/2020
Wat houdt de pachthervorming in Wallonië in?
Vraag & antwoord 22/09/2020
Vordering enkel tegen de VME is toelaatbaar
Rechtspraak 17/09/2020
Heeft de eigenaar het recht om gehoord te worden voordat de burgemeester zijn woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaart?
Vraag & antwoord 14/09/2020
Brief zonder rechtsgeldige ondertekening is geen brief
Rechtspraak 10/09/2020
Type
Categorie
Domein
Taal

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.