CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Liantis en UNIZO samen op de bres voor minder stress

Partnernieuws 27 februari 2023
Detail page

Samen Sterker Ondernemen. Dat is de naam van een nieuw project dat Liantis, samen met UNIZO, Integraal en Dyzo momenteel uitrolt ter preventie van stress en burn-out bij ondernemers. Het project krijgt de steun van federaal minister van Zelfstandigen Clarinval.  Vorig jaar had meer dan 1 op 5 ondernemers zo goed als altijd last van stress, meer dan 15 % voelde zich bijna voortdurend vermoeid en meer dan 10 % zit constant met het gevoel dat het allemaal te veel is.  

Karel Van den Eynde, manager public affairs van Liantis en projectverantwoordelijke: “Tijdens ons vorige project in 2019 hebben we, naast het uitwerken van een coachingaanpak, vooral gewerkt aan sensibilisering, om het taboe te doorbreken. 

De website van dat project, die nog online staat, droeg ook bewust de naam www.burn-outing.be. Met dit nieuwe project willen we nog verder sensibiliseren, maar we beseffen door de crisissen nog meer dat er nood is aan blijvende aandacht voor mentaal welzijn en werkbaar werk, ook bij ondernemers. En daarom willen we die aandacht structureel maken. We gaan onze eigen medewerkers en de accountants en beroepsorganisaties waarmee we samenwerken opleiden om signalen te herkennen en gepast te kunnen doorverwijzen. We passen onze processen aan om op bepaalde stressvolle momenten tijdens de loopbaan de ondernemer proactief informatie en bijstand te verlenen. En wat de coaching zelf betreft, we gaan experimenteren met groepssessies. Dat bestaat momenteel niet in België, maar in Finland heeft men daar positieve ervaringen mee. We zullen nu zien of dat bij ons ook kan werken.”

Gezondheidsbudget

Tegen het eind van het project (in de zomer van dit jaar) willen we aan de overheid ook enkele beleidsvoorstellen doen. In het verleden werkte UNIZO al eens het concept van een gezondheidsbudget uit. Eline De Rycke, experte sociale zekerheid in de UNIZO-studiedienst: “UNIZO stelt voor om een gezondheidsbudget ter beschikking te stellen via de sociale zekerheid. Zo kan men tijdens de loopbaan gespecialiseerde hulp inroepen en worden problemen die aan de basis van langdurige uitval kunnen liggen, zoals werkdruk, emotionele belasting en stress, tijdig en op gepaste wijze aangepakt worden vóór het probleem escaleert. Bovendien houdt zo’n budget ook rekening met de eigenheid van de zelfstandige, want zij kunnen dan zelf de omkadering kiezen en zoeken die zij nodig achten.”

Tips om stress tegen te gaan

Hieronder een paar eenvoudige maar werkzame tips om stress tegen te gaan:

  • Draag zorg voor jezelf, bouw voldoende beweging en rust in je dagschema in
  • Verzorg je relaties, goede sociale contacten zijn een prima buffer 
  • Werk een goede bedrijfsorganisatie uit, met een goede planning (met daarin voldoende me-time) en delegeer waar mogelijk
  • Besteed naast aandacht aan je vaktechnische skills voor je corebusiness zeker ook aandacht aan de skills nodig om goed ondernemerschap en leiderschap neer te zetten
  • Zeg geregeld ook eens neen
  • Maak tijd voor opleiding en niet alleen op technisch vlak, maar op het vlak van organisatie en aanpak, alsook voor het (verder) ontwikkelen van soft skills
  • Als je je even niet goed voelt, spreek erover 

Wacht ook niet te lang om hulp te vragen. Wil je graag een gesprek met een ondernemerscoach, geef een seintje aan: hr.consult@liantis.be 

Meer weten?

Wil jij op de hoogte blijven van de activiteiten ? Wil je eventueel deelnemen aan een fysieke of online infosessie ? Of deelnemen aan een groepssessie ? Stuur een mailtje aan de projectverantwoordelijke: karel.vandeneynde@liantis.be.

(Bron: Liantis)


Structurele partners

KorfineChecknetACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.