Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Verzekering ‘Risico Overlijden door Ongeval' in tijden van corona: twee maanden extra overlijdensdekking

Partnernieuws 6 april 2020
Detail page

Bij onze verzekeringspartner Concordia kan je als CIB-lid terecht voor producten op maat van de vastgoedprofessional. Eén van deze producten is de verzekering van het ‘Risico Overlijden door Ongeval’. Deze verzekering biedt bescherming in de periode tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en het verlijden van de authentieke akte voor de notaris, in geval van overlijden. Ook de verzekering ‘Risico Overlijden door Ongeval’ ontsnapt niet aan de gevolgen van de coronamaatregelen.

Duur van de dekking

De verzekering biedt dekking vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop, met een maximum duur van 123 dagen na ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen.

Notarissen krijgen van de Vlaamse overheid twee maanden extra tijd voor het verlijden van notariële aktes. De huidige termijnen dreigen daarbij overschreden te worden. 

In overleg met Concordia konden wij bekomen dat AXA zich kosteloos en uitzonderlijk aligneert met de regeling van de Vlaamse overheid en dus 2 maanden extra overlijdensdekking voorziet. Er hoeft tijdelijk slechts 1 ticket te worden geplakt ter dekking van een maximale periode van 4+2 maanden bij de verzekering overlijden bij ongeval. De verzekeraar AXA heeft hiervoor geen specifieke bijkomende vereisten vooropgesteld.

Procedure digitale ondertekening compromis 

Om vastgoedmakelaars in deze tijden te ondersteunen biedt CIB Vlaanderen een tijdelijke noodoplossing zodat alle overeenkomsten en volmachten op afstand digitaal kunnen getekend worden via EID of Itsme.

Samen met onze bemiddelingspartner Concordia hebben wij hiervoor volgende modaliteiten onderhandeld om tegemoet te komen aan de huidige uitdagingen.

Conform ‘Artikel 32.1 Voorwaarden’ waaraan de verkoopovereenkomst moet voldoen, moet dit ticket gedagtekend en ondertekend worden door de vastgoedmakelaar. Dezelfde dag moet dit blad met getekende sticker worden ingescand en door de vastgoedmakelaar opgeladen in RealSmart. Het blad met de sticker wordt samengevoegd met het compromis (blad sticker is dan een soort bijlage bij het compromis) en wordt diezelfde dag in één geheel digitaal ondertekend.

Bron: Concordia


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.