Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Vlaams minister van Wonen boos omdat huis of appartement bezichtigen nog altijd niet kan

Nieuws 14 november 2020
Detail page

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele vindt het ongehoord dat de federale regering huisbezoeken op de woningmarkt nog altijd verbiedt. “Wie vandaag buiten zijn wil op zoek moet naar een nieuwe woning dreigt zo op straat te belanden”, zegt de N-VA-minister.

Naar aanleiding van de gedeeltelijke lockdown die twee weken geleden werd afgekondigd, kwam er een verbod op plaatsbezoeken van huizen of appartementen. Tot groot ongenoegen van de immosector, die zelfs naar de Raad van State stapte om dat besluit ongedaan te maken. Het adminstratief rechtscollege verwierp dit weekend echter de hoogdringendheid van die vraag. En het Overlegcomité van de verschillende regeringen - dus ook van de Vlaamse, geleid door N-VA - besliste vorige vrijdag om dat verbod te handhaven.

Tot groot ongenoegen van Vlaams minister van Wonen Diependaele. Die vindt dat de woningsector ook als essentieel zou moeten worden erkend. Bovendien hebben virologen tot twee keer toe aangegeven dat de protocollen die werden uitgewerkt ervoor zorgen dat plaatsbezoeken perfect veilig kunnen verlopen.

“Het is niet de bedoeling de virologische veiligheidsvoorschriften in twijfel te trekken. Maar dat de woningmarkt niet aanzien wordt als essentieel, is onbegrijpelijk. Heel wat mensen komen tegen hun wil in precaire woonnood en moeten op zoek naar een nieuwe woning. Plaatsbezoeken horen daar onlosmakelijk bij en kunnen perfect veilig verlopen. Denk maar aan mensen die te maken krijgen met intrafamiliaal geweld, echtscheidingen, relatiebreuken, dreigende CO-vergiftiging, onbewoonbaarverklaringen of onveilige en ongezonde woonsituaties,” stelt de minister.

In de praktische vertaling van het ministerieel besluit - de zogenaamde FAQ - is wel voorzien dat lokaal opvang kan worden geboden aan mensen die door onheil (zoals bijvoorbeeld woningbrand) hun huis uit moeten, maar dat is volgens Diependaele veel te weinig.

Dat kantoorbezichtingen wel nog kunnen, dat dringende herstellingen aan wagens wel nog toegelaten zijn, dat je wel nog op hotel mag gaan, maar plaatsbezoeken niet kunnen, dat snapt de Vlaamse minister naar eigen zeggen niet. Dat plaatsbezoeken in de sociale huursector wel nog kunnen evenmin. “Allemaal heel terecht als je het mij vraagt. Maar mensen die in de miserie zitten met hun woning, kunnen niet op zoek naar een nieuwe woning en laat men in de kou staan.”

Een voorstel dat Diependaele overmaakte om op te nemen in de FAQ werd volgens hem niet gevolgd.“Om het gezondheidsrisico zo klein mogelijk te houden hadden we ons beperkt tot bezichtigingen voor mensen die dreigen in de problemen te komen, maar tevergeefs.”

(Bron: Het Nieuwsblad)

Lees het volledige artikel.

(foto Matthias Diependaele (c) Anne Deknock)


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.