Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Kan de koper van een woning eisen dat hij vroegtijdig zijn intrek kan nemen in de gekochte woning?

Nieuws 24 March 2020
Detail page

Stel dat de authentieke akte ten gevolge van de coronacrisis later wordt verleden dan de voorziene datum. Kan de koper dan eisen dat hij vroeger zijn intrek kan nemen in het pand? Gezien de eigendomsoverdracht in de regel pas gebeurt op het ogenblik dat de akte wordt verleden, kan de koper in beginsel niet eisen om op de initieel voorziene aktedatum, die nu wordt uitgesteld, zijn intrek te nemen in het pand. Daarover moet immers steeds een akkoord met de eigenaar worden bereikt. 

Hierbij zullen de belangen van alle partijen ten opzichte van elkaar moeten worden afgewogen. Huurde de koper bijvoorbeeld een woonst, waarvan de huurovereenkomst nu ten einde komt, dan zou men kunnen argumenteren dat de eigenaar zich in deze inschikkelijk opstelt en met de koper een akkoord bereikt om de intrede in het pand vroeger te laten plaatsvinden. 

Bij een beoordeling in rechte is de kans reëel dat rekening zal worden gehouden met de concrete gevolgen voor de koper op vlak van huisvestingsmogelijkheden en dergelijke, indien hij niet in de mogelijkheid wordt gesteld om op de voorziene aktedatum zijn intrek te nemen in het pand.

Bron: CIB studiedienst


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.