CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Uit CIB info - Minister van Financiën Vincent Van Peteghem geeft een inkijk in zijn plannen rond vastgoedfiscaliteit

Nieuws 6 juli 2021
Detail page

Burgemeester van De Pinte was hij al en sinds het najaar van 2020 zwaait Vincent Van Peteghem ook de plak als federaal vicepremier en minister van Financiën en Fraudebestrijding voor CD&V. Met de tijdelijke verlaging naar 6% voor sloop en heropbouw liet de minister meteen van zich horen binnen onze sector. Nadien volgde ook nog onder meer een herwerkte belasting op buitenlands vastgoed. Maatregelen die steeds in overleg met het werkveld tot stand kwamen. “Het is maar door naar elkaar te luisteren en in gesprek te gaan dat we tot mooie resultaten kunnen komen”, klinkt het.

De eerste maanden als kersvers minister waren voor Van Peteghem bijzonder intensief en uitdagend. “De kernen en overlegcomités volgen zich in sneltempo op en ik wil er echt alles aan doen om onze gezinnen en gezonde bedrijven door de crisis te loodsen.” De minister is ervan overtuigd dat de afgelopen maanden de juiste keuzes gemaakt werden. “We namen maatregelen met impact, denk maar aan het uitstel voor hypotheken en ondernemerskredieten, de extra fiscale steun voor kinderopvang en mantelzorg en vandaag de btw-verlaging in de horeca.”

De horeca, het retailsegment en andere commerciële sectoren zijn zwaar getroffen door corona. Via een nieuwe belastingvermindering heeft u een stimulans proberen uitbouwen richting verhuurders om een deel van de handelshuur kwijt te schelden. Is het naar uw aanvoelen een voldoende ondersteuning van deze sectoren? 
Van Peteghem:Ik vond het een belangrijke maatregel om verhuurders aan te moedigen hun huurders wat ademruimte te bieden. Om goed te zijn moeten de maatregelen die we nemen altijd tijdig, tijdelijk en gericht zijn. We verschuiven stilaan van steunmaatregelen naar herstel- en relancemaatregelen. De samenleving start weer op, we halen de stolp stilaan van de economie, maar we begeleiden onze gezonde ondernemingen uiteraard nog even richting het einde van deze crisis.”

Een van uw eerste verwezenlijkingen die de vastgoedsector aanbelangen is de tijdelijke btw-verlaging op sloop en heropbouw naar 6% sinds 1 januari. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel die loopt tot 31 december 2022. Is die periode niet erg krap voor nog op te starten projecten?
De btw-verlaging is een steunmaatregel. Door de coronacrisis liepen de orderboekjes van aannemers leeg en bleven nieuwe opdrachten uit. Met deze maatregel willen we mensen stimuleren om toch te blijven investeren zodat de bouwsector niet stilvalt. Bovendien heeft de maatregel een ander positief effect: ze zorgt voor een versnelde vernieuwing van een deel van de Belgische woningen en appartementen en heeft dus een positieve ecologische impact.”

Mag de sector hopen op een verlenging, gelet ook op het belang en de meerwaarde in het kader van de klimaatdoelstellingen?
“Ik ben me zeer bewust van de mogelijke meerwaarde van de verlenging van deze tijdelijke steunmaatregel en dit zal zeker meegenomen worden bij de evaluatie ervan. Maar voor een verlenging is een akkoord op regeringsniveau vereist. Daar kan ik vandaag dus niet op vooruitlopen.” 

In Vlaanderen en Brussel is de woonbonus intussen afgeschaft. In beide gewesten kwam er een (gedeeltelijke) compensatie via de registratierechten. Het nieuwbouwsegment viel daarbij volledig uit de boot, omdat btw een federale bevoegdheid is. Zijn er plannen om voor het nieuwbouwsegment iets te ondernemen?
Voor btw zijn we gebonden aan een het kader dat de Europese regelgeving ons biedt. Elke aanpassing aan een btw-tarief moet dus op Europees niveau besproken worden en in consensus worden beslist. Vandaag laat de btw-richtlijn dit niet toe.”

 

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kondigde onlangs aan de ereloonstructuur van het notariaat te willen herbekijken. Het uitgangspunt: de transactiekosten voor de koper verlagen en zo eigendomsverwerving ondersteunen. Hoe staat u hier tegenover? 
Registratierechten die verschuldigd zijn op de verkoop van onroerend goed zijn geen federale materie en vallen dus buiten mijn bevoegdheid. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief onmiskenbaar een positieve stimulans kan zijn.” 

Een thema dat al jaren sterk leeft binnen de vastgoedsector is de mogelijke belasting op reële huurinkomsten om de ongelijke belasting tussen onroerende inkomsten uit binnen- en buitenlands vastgoed weg te werken. Door uw toedoen werd gelukkig de wet goedgekeurd waardoor voortaan ook aan buitenlands vastgoed een kadastraal inkomen (KI) wordt toegekend. 
Ik vind het mijn taak om mensen duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden. Toen ik aantrad als Minister van Financiën bleek dat een van de eerste dossiers te zijn die ik snel wou oplossen. De samenwerking met de vastgoedsector verliep op dat vlak uitstekend, net als in andere dossiers. Iedereen heeft eigen invalshoeken en expertise. Het is maar door naar elkaar te luisteren en in gesprek te gaan dat we tot mooie resultaten kunnen komen. Daar ben ik echt van overtuigd.” 

Is de piste van het belasten van de reële huurinkomsten voor de Belgische huurmarkt hiermee definitief van de baan? Kan u (ver)huurders en vastgoedprofessionals de zekerheid bieden die zij nodig hebben?
Ik werk momenteel heel hard aan de voorbereiding van de bredere fiscale hervorming en wil dat debat aangaan zonder taboes. Het heeft geen enkele zin om een fiscale hervorming aan te kondigen en er tegelijk bij te zeggen dat bepaalde dingen niet besproken mogen worden. Een fiscale hervorming zorgt immers voor nieuwe evenwichten. Een evenwicht waarbij we oog moeten hebben voor het totaalplaatje. Zeggen dat de piste van het belasten van de reële huurinkomsten definitief van de baan is, kan ik dus niet.”

Met welke blik kijkt u verder naar de Belgische vastgoedfiscaliteit? Mogen we deze legislatuur nog een en ander verwachten?
Vastgoedfiscaliteit wordt zeker onder de loep genomen, in de meest diverse aspecten. De bedoeling is vooral om de zaken te vereenvoudigen.”

Er gaan al even stemmen op om binnen de fiscale korf van het langetermijnsparen de aftrekbaarheid van onroerende investeringen af te schaffen. De Groen-fractie heeft daartoe reeds een wetsvoorstel ingediend. Waarom zouden roerende investeringen wel maar onroerende investeringen niet fiscaal ondersteund mogen worden?
“Los van de vraag of we het fiscaal voordeel voor de tweede woning moeten afschaffen, ben ik van mening dat we het debat niet uit de weg mogen gaan. Het langetermijnsparen heeft als doel de opbouw van extra kapitaal tegen de pensioenleeftijd te stimuleren en kadert dus in het kader van de individuele pensioenopbouw. Maar het gaat hier om sparen en beleggen. We moeten die discussie dus ook breder voeren binnen de context van de algemene spaar- en beleggingsfiscaliteit. We moeten fiscaal immers zo neutraal mogelijk handelen zodat we het systeem niet te veel ontwrichten. Het advies van de Hoge Raad voor Financiën kan hierin een goede inspiratiebron zijn.”

CIB Vlaanderen heeft al langer een vruchtbare samenwerking met uw departement om een vlotte digitale registratie van huurcontracten mogelijk te maken via MyRent Pro. Ziet u opportuniteiten om de samenwerking op vlak van digitalisering verder uit te bouwen?
De wereld verandert razendsnel en daarmee verandert ook het verwachtingspatroon van de burgers ten opzichte van overheden en overheidsdiensten. Zeker op het gebied van digitale dienstverlening. De FOD Financiën telt vandaag al 37 e-services en bouwt op dit moment aan tal van nieuwe digitale diensten. Maar ook de bestaande diensten zullen de komende jaren regelmatig updates krijgen om onze dienstverlening op topniveau te houden. Ik hoor zeer positieve signalen over onze ontwikkeling van bijvoorbeeld Kadasterfinder en het is mijn ambitie om hier verder in te gaan. Alle suggesties zijn meer dan welkom!”


Structurele partners

ChecknetKorfineACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.