Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Nieuwe maatregelen in Brussel rond huuropzeg

Nieuws 24 mei 2020
Detail page

In het kader van de coronacrisis heeft de Brusselse regering tijdelijke maatregelen in de Brusselse Huisvestingscode opgenomen met betrekking tot de huuropzeg (bij ordonnantie van 25 mei 2020). De nieuwe maatregelen moeten een antwoord bieden op de problematiek van Brusselse gezinnen die niet in staat zijn een nieuwe woning te zoeken en te verhuizen en van studenten die de huur moeten blijven betalen van hun studentenkamer die ze niet meer gebruiken.

Gelet op de aanzienlijke impact van het coronavirus op de woninghuurmarkt (inperkingsmaatregelen, sluiting van vastgoedkantoren, moeilijkheden bij het organiseren van een verhuis, ...), achten de Brusselse autoriteiten het noodzakelijk om tijdelijke maatregelen in te voeren met betrekking tot de huuropzeg. Op die manier wil men de Brusselse gezinnen ondersteunen die niet in staat zijn een nieuwe woning te zoeken en te verhuizen. Daarnaast houdt de Brusselse regering rekening met de situatie van de studenten die de huur moeten blijven betalen voor een studentenkamer die ze niet meer gebruiken omdat de lessen tot 30 juni zijn opgeschort.

Aangepaste opzegtermijn woninghuur

De Brusselse Huisvestingscode bepaalt daarom dat alle opzegtermijnen die lopen op 18 maart 2020 of die ingaan vanaf 1 april 2020, worden opgeschort tot 18 mei 2020, tenzij de partijen een minnelijke schikking hebben getroffen of de verhuis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Aangepaste opzegtermijn studenten

Voor studenten wordt de Brusselse code aangepast in die zin dat de opzegtermijn voor een studentencontract, of een kortetermijncontract waarbij de huurder zijn statuut als student kan bewijzen en die niet in het gebouw gedomicilieerd is, wordt teruggebracht tot één maand.

Deze afwijking is alleen van toepassing op huurcontracten die vóór 18 maart 2020 zijn gesloten en waarvan de opzeg is gegeven tussen 18 maart 2020 en 30 september 2020. Tijdens de opzegtermijn blijven de verplichtingen van de partijen gehandhaafd.


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.