Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

'Uit het parlement': Ook Kortrijkse huurmarkt onderzocht aan de hand van praktijktesten

Nieuws 8 oktober 2020
Detail page

De regelmaat waarmee studies verschijnen rond discriminatie op de huurmarkt is de voorbije jaren sterk toegenomen. Een reden daarvoor is dat een aantal steden het Gentse voorbeeld volgden, in hoofdzaak daar waar sp.a en groen tot de coalitie toetraden. Bij die partijen leeft namelijk frustratie over wat zij als een gebrek aan actie vanuit de Vlaamse regering beschouwen. Nieuw is dat de voorbije maanden een team aan de VUB op eigen initiatief in een aantal steden metingen uitvoerde. De resultaten voor Kortrijk zijn ondertussen bekendgemaakt.

Dat de studie in Kortrijk niet in opdracht van het stadsbestuur, een middenveldorganisatie, Unia, … gebeurde, zegt toch wel iets. Het betekent dat het team aan de VUB proactief onderzoeken uitvoert en communiceert in de pers. Men trekt daar zelf tijd en budget voor uit. Het gaat bovendien over meer dan alleen Kortrijk, waaraan wel primeur werd gegeven. De studie past immers in een groter onderzoeksopzet, om discriminatiegraden in alle centrumsteden met elkaar te vergelijken. Er zijn/worden dus in meer steden praktijktesten uitgevoerd.

Etnische discriminatie

De gepubliceerde resultaten voor Kortrijk focussen op etnische discriminatie, verbonden aan afkomst en raciale kenmerken. In de inleiding wordt verwezen naar het bestuursakkoord van de stad voor de periode 2019-2024. Daarin is sprake van de intentie om een sterker antidiscriminatiebeleid te voeren. Zo plant het stadsbestuur in Kortrijk “een wetenschappelijk onderbouwde discriminatietoets uit te voeren”. In een eerste fase zal het stadsbestuur een wetenschappelijk bureau aanstellen om een grondige nulmeting uit te voeren inzake de incidentie van discriminatie op grond van de inkomensbron, leeftijd en etnische afkomst. Misschien kan men het onderzoeksrapport van de VUB, dat nu op eigen initiatief is opgesteld, dan ook lezen als een open sollicitatie om als wetenschappelijk bureau aangesteld te worden?

Resultaten

Voor de studie werden 299 academische praktijktesten uitgevoerd bij vastgoedkantoren (187) en particuliere verhuurders (112), via de klassieke identieke dubbele mails met vraag om een plaatsbezoek namens een persoon met een Belgisch klinkende naam en een persoon met een buitenlands (Marokkaans) klinkende naam. Dit op basis van zoekertjes op Immoweb. De steekproeven werden gespreid door de tijd en ook beperkt tot één per meetdag per vastgoedkantoor, om het risico op detectie te verlagen.

Het bericht dat gebruikt werd, was het standaardbericht in de mailmodule van Immoweb: “Ik heb uw pand gevonden op Immoweb en ik zou graag een bezichtiging willen plannen. Bedankt”.

De netto-discriminatiegraad die voortkwam uit de praktijktesten bedroeg 23% bij de vastgoedkantoren en 27% bij de particuliere verhuurders. Dat betekent dat de testpersonen met een Marokkaans klinkende naam respectievelijk 23% en 27% minder kans hadden om uitgenodigd te worden. 

Dit getal is vergelijkbaar met eerdere VUB-studies voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2019 (20%), lager dan voor Antwerpen in 2018 (30%) en hoger dan voor Gent (14%) en Mechelen (13%) in 2019.

Inschatting verdeling huurmarkt

Toch opmerkelijk: de onderzoekers van de VUB gebruiken de verdeling van de online geplaatste zoekertjes ook om te proberen een inschatting te krijgen van de verdeling van de huurmarkt in Kortrijk. Zo hebben ze vastgesteld dat 82% van de Immoweb-zoekertjes online is gezet door een vastgoedkantoor. Op basis daarvan gaan ze er van uit dat de vastgoedkantoren ook 82% van alle verhuringen in Kortrijk afwerken. Qua marktaandeel voor de vastgoedmakelaardij zou dat mooi zijn maar iedereen weet dat dergelijke 1-op-1 vertaling gewoonweg niet klopt.

In de media reageerde de bevoegde schepen De Coene ‘niet verrast’: ‘We hadden al lang een vermoeden, deze studie bevestigt dat’. De schepen wil nu een ontmoeting regelen met de immosector en een vertegenwoordiging van de particuliere verhuurders in Kortrijk. Bovendien wil hij het traject rond de ‘discriminatietoets’ voor eind 2020 opstarten.

Bron: Verhaeghe (P.P.), ‘Etnische discriminatie op de huurwoningmarkt van Kortrijk. Een explorerende studie, 2020, 10p.

Dit artikel kadert in de katern 'Uit het parlement', die iedere week in Vastgoedflitsen verschijnt. Deze katern focust op parlementaire verslaggeving, door in te zoomen op topics die daar besproken werden en die relevant kunnen zijn voor de vastgoedmakelaar, syndicus, rentmeester, ... Het gaat dus niet om juridische artikels in de strikte zin. Soms kan er juridische informatie in vervat zitten. De insteek is echter telkens deze van parlementaire verslaggeving of eventueel rapportering van interessante studies, publicaties en cijfers.


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.