Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Wat is de impact van de nieuwe regels inzake sociale bubbels sedert 9 oktober op vakantieverhuur?

Nieuws 12 oktober 2020
Detail page

In het licht van de stijgende coronacijfers kondigde de nieuwe federale regering, na afloop van het Overlegcomité, extra maatregelen aan, die met ingang van 9 oktober van kracht zijn geworden. Naast een vroeger sluitingsuur voor de cafés werd ook ingegrepen op de sociale bubbels. Daarmee ging de oude regel van 10 op de schop. Welke zijn de nieuwe regels en wat moet je hierover als verhuurkantoor onthouden?

Bij het boeken en vervolgens huren van een vakantiewoning dienen de toeristen rekening te houden met de beperkingen zoals deze door (de laatste versie van) het Ministerieel Besluit inzake corona worden vooropgesteld. De relevante bepaling in deze is art. 11, §1bis van het MB:

'Ieder huishouden mag maximum vier personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, tegelijkertijd in huis ontvangen.'

Zoals in de pers aangekondigd is het daardoor niet langer mogelijk om als groep van 10 vrienden tezamen een vakantiewoning te huren. In beginsel mag het huren met drie koppels tezamen wel nog. Dan gaat het immers om één huishouden, tezamen met vier andere personen. Tegelijkertijd is men hier als huurder toch wel best voorzichtig in. Dit bevindt zich immers wat op de marge van wat toegelaten is.

Hieronder vind je de vertaling die Toerisme Vlaanderen hieraan heeft gegeven op haar website:

We schrijven hier heel uitdrukkelijk dat de toeristen rekening dienen te houden met de vigerende beperkingen. Tenslotte ligt de eerste verantwoordelijkheid om de maatregelen op vlak van sociale contacten na te leven bij hen. Van een verhuurkantoor kan niet zomaar verwacht worden in deze een grootschalige controletaak op te nemen, door na te gaan wie in de vakantiewoning zal verblijven of er op een gegeven moment verblijft. 

Toch is enige voorzichtigheid nog steeds aangewezen. We weten immers heden nog niet hoe de verstrengde controles uitgevoerd zullen worden. Aan de Kust heeft de politie medegedeeld wel degelijk te willen toezien op het correct naleven van de regels bij het huren van vakantiewoningen. We hebben er nog geen zicht op hoe dan beboet zou worden. Indien men als kantoor willens en wetens aan grote groepen verhuurt, is de kans dat men een boete uitgeschreven krijgt reëel. Anderzijds lijkt het zeer verregaand dat men wie ter goeder trouw verhuurt en bvb. wijst op de geldende maatregelen (desnoods via verwijzing naar de website van Toerisme Vlaanderen) een boete zou krijgen indien de huurders de regels met de voeten treden. Maar, in de huidige omstandigheden beboet men soms eerst en bekijkt men eventuele betwistingen dan later (of zelfs niet).

Een tip kan luiden om naar aanleiding van een boeking bij de huurders te informeren of ze op de hoogte zijn van de nieuwe regels, om naderhand problemen bij (pogingen tot) annulatie te vermijden.


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.