Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Corona-handelshuurlening voor Brusselse ondernemers in moeilijkheden

Nieuws 6 januari 2021
Detail page

Naar analogie met de corona-handelshuurlening in Vlaanderen komt er een gelijkaardige steunmaatregel voor Brusselse handelaars en ambachtslui die moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen. 

Het doel is enerzijds om de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren op te vangen en anderzijds om de eigenaars (verhuurders) van deze panden meer betalingszekerheid te bieden op een moment dat de huurder met betalingsmoeilijkheden kan kampen.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregel bestaat uit een lening aan de huurder voor een bedrag dat overeenkomt met één tot vier maanden huur, inclusief lasten. De toekenning van deze lening, die rechtstreeks aan de eigenaar wordt betaald, hangt af van of de eigenaar zelf de betaling van de huur, inclusief lasten, voor een periode van één tot vier maanden kwijtscheldt.

De handelshuurlening bedraagt maximaal vier maanden huur per handelspand, inclusief lasten. Een huurder kan meerdere aanvragen voor een handelshuurlening indienen. Eenzelfde handelspand kan slechts het onderwerp zijn van één enkele handelshuurlening. De handelshuurleningen bedragen maximaal 35.000 euro voor alle handelspanden van de huurder.

De lening moet over een periode van maximum 18 maanden worden terugbetaald. De eerste terugbetaling moet pas na 6 maanden plaatsvinden. Er geldt een rentevoet van 2% per jaar.

Aanvraagprocedure

De Brusselse aanvraagprocedure verloopt volledig digitaal, via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) – die nog moet aangepast worden. De aanvragen moeten ten laatste op 30 juni 2021 binnen zijn. De maatregel zal midden januari in werking treden.

Handelshuurlening in Vlaanderen

In Vlaanderen kunnen ondernemers in moeilijkheden al langer een handelshuurlening aanvragen. Omdat uit recente cijfers is gebleken dat het bereik van de lening ondermaats is, werd deze onlangs uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt. Concreet kan een huurder een lening van maximaal 4 maanden aangaan als de verhuurder minstens 1 maand huur kwijtscheldt. Huurders kunnen tot 60.000 euro per pand lenen aan een rente van 2% per jaar. Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan in totaal tot maximaal 150.000 euro lenen. Pas na 6 maanden start de terugbetaling van de lening. De aangepaste handelshuurlening is in werking getreden op 4 januari 2021 en is ook toegankelijk voor ondernemingen die na 12 maart 2020 werden opgestart.

(Bron: 17 DECEMBER 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/047 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 5 januari 2021)


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.