Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Uit CIB info - Geoffrey Giët (Agence Rosseel) voorspelt corona-impact op de private huurmarkt

Nieuws 27 juni 2020
Detail page

11 mei 2020 is een dag die binnen de vastgoedsector in het geheugen gegrift zal blijven staan. Na bijna twee maanden stilstand door het coronavirus trokken de vastgoedmakelaars opnieuw op pad om (ver)kopers en (ver-) huurders met raad en daad bij te staan. Maar welke impact heeft deze abrupte pauze nu gehad op de verschillende geledingen van de huurmarkt? Hoe oogt de toekomst? Geoffrey Giët, algemeen directeur van Agence Rosseel, windt er geen doekjes om wanneer het over de private huurmarkt gaat. “De huurprijzen kunnen op korte termijn tot 5% stijgen.”

Hoe reageert de private huurmarkt op zo’n twee maanden stilstand?

“Er is eind maart abrupt op de pauzeknop gedrukt. Alle kantoren kregen de opdracht om op enkele dagen tijd de transactiemarkt tot stilstand te brengen met uitzondering van de dringende gevallen. Tijdens die acht weken lockdown bleven dezelfde panden te huur staan en was er de natuurlijke aangroei van de portefeuille. Terzelfdertijd groeide het aantal geïnteresseerden voor een huurpand aanzienlijk. Wij kenden voor verschillende panden meer dan 350 bezoekaanvragen. Momenteel doen we er alles aan om zo snel mogelijk opnieuw tot een normale werking te komen. Ik denk dat we tegen eind juni het ergste achter de rug zullen hebben.”

Steven we af op een daling dan wel stijging van de huurprijzen?

“In de gegeven omstandigheden zou het perfect mogelijk geweest zijn de huurprijzen met pakweg 10% te verhogen. Er was immers voldoende animo en de bezoekers beseften ook dat er snel beslist moest worden. Sinds 11 mei sluiten wij de meeste verhuringen af na één bezoekronde. Dit is uiteraard een ‘momentum’ dat kunstmatig tot stand kwam door corona. Ik ga ervan uit dat de economische gevolgen van corona zich zullen uitstrekken over verschillende jaren. Op korte termijn, drie tot vijf jaar, verwacht ik dat de druk op de huurmarkt zal toenemen met een bovengemiddelde huurprijsstijging tot mogelijk zelfs 5%. Daarna moeten de huurprijzen weer stabiliseren in functie van de koopkracht; prijzen kunnen namelijk niet hoger stijgen dan dat de huurder kan betalen. Tenzij er externe factoren zouden spelen, zoals een overheidssubsidie.”

Hoe zien toekomstige plaatsbezoeken eruit?

“Het was voor de crisis niet ongebruikelijk dat 20 geïnteresseerden in één voormiddag een huurpand bezochten. Die periode ligt mogelijk voorgoed achter ons. Anderzijds is de eigenaar natuurlijk niet bereid om een hogere commissie te betalen. De makelaars moeten hier dus verstandig mee omgaan. Wij hebben er als kantoor voor gekozen om de volledige huurportfolio in 360 graden te fotograferen en alle consumenten eerst een virtueel bezoek te laten afleggen. Vervolgens kunnen zij die nog interesse hebben zich aanmelden en plannen we met een veel kleinere groep fysieke bezichtigingen in. Dat werkt op dit moment uitstekend.”

Wat met ondertekeningen van huurovereenkomsten?

“Huurovereenkomsten worden voortaan bij voorkeur digitaal ondertekend, maar dan liefst bij ons op kantoor, zodat we toch voeling houden met de klant. Dit kan perfect veilig en efficiënt. De eigenaar zelf hoeft zich niet meer te verplaatsen voor een ondertekening, wat opnieuw een efficiëntieslag van formaat betekent.”

Hoe belangrijk zal het aspect digitalisering worden op vlak van verhuur?

“Digitalisering is vandaag primair. Op een efficiënte manier bezichtigingen organiseren kan enkel door middel van automatisering van mails, sms’en, … De automatisering van de zogenaamde customer journey is vele malen belangrijker dan het geautomatiseerd inlezen van een inkomende factuur. Je kan zomaar 350 geïnteresseerden hebben voor een huurpand in één week, maar geen enkel kantoor krijgt 350 facturen binnen in diezelfde periode. Het is dus in de service aan de consument dat de grootste stappen kunnen worden gezet.”

Zal de huurmarkt nog dezelfde zijn na corona?

“Gebruiken rond kandidaatstelling, in- en uittrede, … zullen veranderen als gevolg van de digitalisering die nu definitief ingang gevonden heeft in de markt. Corona zorgt ervoor dat je niet meer moet argumenteren over digitalisering. Iedereen aanvaardt het gewoon as such. Dat is vermoedelijk de grootste impact van corona: de definitieve verandering van gedrag.”


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.