CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Licht op groen voor discriminatietesten in Wallonië

Nieuws 28 januari 2024
Detail page

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om discriminatietesten uit te voeren in Wallonië. Dit in de vorm van een situatietest of mystery shopper. Het doel is om directe of indirecte discriminatie van kandidaat-huurders op te sporen.

Hiervoor is een specifiek kader voorzien in het decreet van 30 november 2023 ter bestrijding van discriminatie bij de toegang tot huisvesting.

Mystery shopper

De discriminatietesten zullen worden uitgevoerd door hiertoe aangewezen personeelsleden die bevoegd zijn overtredingen op te sporen en bij proces-verbaal vast te stellen. Dit in de vorm van een situatietest of mystery shopper. 

De test mag geen aanleiding geven tot uitlokking, maar mag enkel een discriminerende praktijk aan het licht proberen te brengen.

Wanneer?

De discriminatietest kan op eigen initiatief worden uitgevoerd op basis van klachten. Elke persoon die een belang kan aantonen, kan een klacht indienen bij de administratie die schriftelijk, gedateerd en ondertekend moet zijn. 

Boetes

De verhuurder of vastgoedmakelaar riskeert een berisping of een administratieve geldboete tussen €125 en €6.200.


Structurele partners

KorfineChecknetACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.