Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Coronawet Justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Opinie 7 januari 2021
Detail page

Vlak voor Kerstmis is de coronawet inzake Justitie gepubliceerd. De structurele oplossing voor de syndici, waar we hard voor gestreden hebben, is er daarmee definitief. Minister Van Quickenborne en CIB zijn hun woord getrouw: algemene vergaderingen kunnen worden uitgesteld naar de eerstvolgende in het reglement van interne orde vastgelegde 15-daagse periode. Deze mogelijkheid geldt voor alle algemene vergaderingen die normaliter in de periode van 1 oktober 2020 (retroactief!) tot en met 9 maart 2021 (hadden) moeten plaatsvinden. 

De wet schrijft ook voor dat tussen 1 oktober 2020 en 9 maart 2021 op rechtsgeldige wijze via schriftelijke besluitvorming beslissingen kunnen worden genomen met het quorum en de meerderheden zoals die van toepassing zijn bij een algemene vergadering.

Tenslotte wordt de aanwezigheid op afstand permanent verankerd in het appartementsrecht. Men kan voortaan op digitale wijze deelnemen aan de algemene vergadering. Dit echter enkel ‘wanneer de bijeenroeping erin voorziet’: de syndicus en de VME zijn niet verplicht om deze optie aan te bieden. Een cruciale nuance, die expliciet op ons aandringen in de regelgeving is opgenomen.

Vraag is nu wat de komende maanden brengen, qua evolutie van de coronacijfers en vaccinatie. Vanuit CIB zijn we er ons in elk geval goed van bewust dat de syndici op tijd zullen moeten weten of de datum van 9 maart gehandhaafd blijft. Tenslotte moeten de uitnodigingen minstens 15 dagen op voorhand buiten. 

Minister Vandenbroucke zei ooit: ‘We mogen elkaar niet loslaten’. Weet dat wij als CIB Vlaanderen in elk geval de syndici nooit zullen loslaten. We blijven elke dag voor hun belangen vechten. Tijdens corona misschien zelfs meer dan ooit. 

Daniel Buschman

Voorzitter CIB Vlaanderen


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.