Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Interview Steve Sartor (Concordia): “Vastgoedprofessionals zijn interessant doelwit voor cybercriminelen”

Partnernieuws 23 september 2020
Detail page

De huidige coronacrisis heeft bij vele vastgoedprofessionals voor een versnelde digitalisering gezorgd. Digitaal handtekenen, elektronisch doorsturen van dossiers, online meetings, ... zijn maar enkele voorbeelden. Maar de actualiteit toont jammer genoeg ook aan dat meer en meer KMO’s getroffen worden door hackers en problemen op vlak van cyberveiligheid. In samenwerking met onze partner Concordia heeft CIB Vlaanderen dan ook een collectieve cyberverzekering afgesloten die vanaf 1 oktober 2020 opgenomen wordt in het CIB-lidmaatschap. Deze polis biedt de nodige ondersteuning en bescherming tegen de risico’s waarmee vastgoedondernemers op eender welk moment geconfronteerd kunnen worden.

CIB Vlaanderen en Concordia zijn al jarenlang sterke partners. Welke troeven heeft onze beroepsorganisatie een bedrijf als Concordia te bieden?

Steve Sartor (Managing Director Concordia): “Concordia is al geruime tijd nauw betrokken bij de vastgoedsector en CIB Vlaanderen. Voorafgaand aan de onderschrijving van de collectieve polis ‘CIB Bovenbouw’ hadden wij al heel wat vastgoedkantoren in portefeuille die de basis vormden van onze expertise in deze niche. Bovendien zijn wij al meer dan 20 jaar actief in het segment mede- eigendommen. Dankzij het structurele partnership met CIB Vlaanderen kwamen we in een andere dimensie terecht. Als sparringpartner helpen zij ons om een vinger aan de pols te houden van wat leeft in deze markt. Het delen van kennis, ook op vlak van interpretatie van wetgeving, heeft ervoor gezorgd dat wij als organisatie professioneler en proactiever kunnen zijn. Op deze wijze komt een ware synergie tot stand waarbij Concordia en CIB elkaar versterken, hetgeen de leden enkel ten goede kan komen.”

Jullie bieden al een heel gamma aan verzekeringsproducten aan op maat van onze leden, maar nu komt daar met de collectieve cyberverzekering een nieuw product aan. In hoeverre is een KMO vatbaar voor cybercriminaliteit?

“Klassiek wordt verondersteld dat cybercriminelen hun focus leggen op grote, corporate bedrijven. Deze ondernemingen zijn namelijk in staat om grote afkoopsommen op tafel te leggen, mocht het noodzakelijk blijken te zijn. Dit rijmt echter niet met de realiteit, wat tot een vals gevoel van veiligheid zorgt bij de KMO’s. De vastgoedprofessional is hierin geen uitzondering. Je kan je niet meer voorstellen hoe te functioneren zonder ITtools, CRM, website, …”

Op welke manier gaan cybercriminelen te werk?

“Cybercriminelen werken aan de hand van een economisch model. Zij schuimen het internet af en zoeken naar ondernemingen die niet over adequate bescherming beschikken. Vergelijk het met een inbreker die niet per se het mooiste huis van de wijk zal aandoen, maar wel net dat huis dat vrij eenvoudig te betreden valt. Vaak zijn het net de kleinere organisaties die, in vergelijking met bijvoorbeeld multinationals, niet over adequate beveiliging beschikken. In het algemeen zoekt men geen target ‘op naam’, maar doet men wel beroep op een supercomputer die het internet afschuimt om lekken te detecteren. Men zoekt dus de weg naar de minste weerstand. Bovendien en daarnaast is het zo dat, tijdens deze zogenaamde zoektocht, diegene die het meest met ‘data’ in aanraking komen, de ‘main targets’ blijven. De vastgoedprofessional is bijvoorbeeld een interessante target. Deze ‘hackers’ krijgen op het ‘dark net’ veel geld aangeboden om data zoals geslacht, regio’s en dergelijke te verkopen met als doel doelgerichte marketing te kunnen ontwikkelen. Deze gegevens zijn natuurlijk bijzonder veel in omloop in de vastgoedsector, waardoor het gevaar zich inderdaad dicht om de hoek begeeft.”

Kan je het belang van deze cyberverzekering toelichten?

“Een cyberverzekering wordt soms wat met argwaan benaderd door IT-experten die stellen al zelf een hele goede bescherming aan de onderneming te bieden. En vaak hebben zij ook gelijk, zij leveren uitmuntend werk. Men mag de cyberverzekering echter niet aanzien als een alternatief voor een goede cybersecurity die deze experten aanleveren, maar eerder als bijkomend vangnet. Preventieve vereisten worden vaak opgelegd in de verzekeringswereld, denk bijvoorbeeld aan de installatie van een sprinklersysteem dat vaak als voorwaarde tot onderschrijving kan gelden in het kader van een brandverzekering. Deze voorzorgen sluiten niet uit dat er alsnog een grote brand kan ontstaan. Ook in geval van een cyberclaim kunnen we deze redenering doortrekken: de eigen cybersecurity moet performant zijn en regelmatig onderhouden worden. De cyberpolis komt tussen indien alle redelijke en noodzakelijke maatregelen de cyberaanval niet hebben kunnen verhinderen. De dekking biedt dus een extra bescherming en gemoedsrust voor de onderneming. De waarde van de polis valt trouwens goed waar te nemen indien we haar toepassingsgebied gaan bestuderen.

Vooreerst viseert de polis kosten in verband met bijstand. Zodra een verzekerde getroffen zou worden door een cyberaanval wordt meteen, vanaf de eerste minuut, bijstand verleend door de polis. In grote lijnen bestaat de polis uit drie categorieën: IT (doel: neutraliseren van intrusie + herstel van data), juridisch (indien gegevens van derden gelekt zouden zijn) en PR (communicatie naar de buitenwereld/cliënteel/leveranciers toe). Naast deze ruime bijstand kent de polis Cyber nog twee facetten, met name dekking voor de eigen schade (bvb. gereduceerde omzet) en schade aan derden.

Cybercriminelen schuimen het internet af en zoeken naar ondernemingen die niet over adequate bescherming beschikken”

Zoals aangegeven heeft CIB Vlaanderen voor een collectieve cyberverzekering gekozen. Dat biedt wellicht extra troeven voor de CIB-leden?

“Inderdaad! CIB Vlaanderen en Concordia hebben de krachten gebundeld om een collectieve oplossing te voorzien. Het grote voordeel van deze collectieve polis is dat dergelijke formule Concordia in staat stelt om schaalvoordelen maximaal uit te spelen, wat alle CIB-leden zeker ten goede komt. Hiermee bedoelen wij dat het volume dat CIB vertegenwoordigt ons in staat heeft gesteld een inhoudelijk sterk programma te onderhandelen voor een bijzonder scherpe premie. Dit is opnieuw een heel gewichtig voordeel waarvan CIB-leden genieten.”

Moet je als CIB-lid zelf initiatieven nemen om aan de dekkingsvoorwaarden te voldoen?

“Dankzij je CIB-lidmaatschap sluit je automatisch aan binnen het collectief programma. Binnen de polis worden inderdaad bepaalde vereisten opgelegd, maar deze zijn vrij laagdrempelig.”

Ook bijkomende dekkingen op maat van het kantoor bovenop de collectieve cyberverzekering zijn mogelijk?

“Dit klopt! Standaard voorziet de polis volgende verzekerde kapitalen: €100.000 per individueel lid/€500.000 per kantoor, per schade en per jaar. We begrijpen wel dat er verschillen bestaan tussen de verschillende vastgoedkantoren en dit willen wij ook doortrekken binnen ons collectief programma. Concreet houdt dit dat sommige kantoren kunnen oordelen dat supra vermelde verzekerde bedragen voldoen om hun cyberrisico af te dekken, terwijl anderen de nood aan een hoger verzekerd kapitaal kunnen ervaren. De CIB-leden kunnen hiervoor bij Concordia terecht. Binnen het kader van deze collectieve polis kunnen wij de leden twee opties aanbieden met een bijkomende limiet van €1.000.000 of €2.000.000 bovenop het reeds verworven kapitaal als CIB-lid.”

Meer weten? Neem contact op met senior accountmanager Sandrine Van Malder: svmalder@concordia.be.

 

(Uit CIB info 88)


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.