Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Tweede coronagolf: wat met plaatsbezoeken?

Nieuws 29 juli 2020
Detail page

De verstrengde maatregelen die gisteren zijn aangekondigd, impliceren geen lockdown. Ook in Antwerpen is die er niet gekomen. De combinatie van maatregelen daar kan wel gezien worden als een lockdown van het sociaal leven, maar niet van de economie. Het pakket aan nieuwe maatregelen bevat niets dat zou impliceren dat er geen plaatsbezoeken afgelegd kunnen worden. Geïnteresseerden mogen zich nog steeds verplaatsen naar een plaatsbezoek, net zoals een vastgoedmakelaar dat mag. 

We krijgen ook wel de vraag of men zich nog mag verplaatsen naar Antwerpen voor een plaatsbezoek of uit Antwerpen mag vertrekken om elders een plaatsbezoek af te leggen. Voorlopig zijn er geen beperkingen die hierop inspelen. Gemeente- of provinciegrenzen oversteken voor plaatsbezoeken is niet verboden.

In een radio-interview verduidelijkte de gouverneur van Antwerpen Cathy Berx het volgende inzake de vraag of daguitstappen naar een plek in de provincie Antwerpen nog mogen: “Ja, dat mag. Er staan geen containers rond Antwerpen en we hebben de stad, noch de provincie hermetisch afgesloten. We vragen wel om uitstapjes die niet nodig zijn, uit te stellen. Wanneer je toch komt, vragen we ook hier om alle maatregelen te respecteren. Draag een mondmasker en hou afstand."

In dat antwoord kunnen we een sterke bevestiging zien van de conclusies dat men zich voor een plaatsbezoek wel degelijk nog naar Antwerpen mag begeven. Als dat voor daguitstappen geldt, is het zeker ook zo voor een professionele activiteit zoals een plaatsbezoek.

Professionele contacten blijken uit de contact tracing heden niet naar voren te komen als besmettingsbron. Het is cruciaal om dat zo te houden, zowel op sectorniveau als op niveau van je kantoor zelf.

Blijf dus bijzondere aandacht besteden aan de handhygiëne. Zie strikt toe op de mondmaskerverplichting. Bewaak de afstand van 1,5m. Hou de contactgegevens van minstens één van de bezoekers bij met het oog op contact tracing. Er is geen beperking op het aantal bezoekers, maar vraag toch aan bezoekers om het aantal aanwezigen te beperken en rekening te houden met de globale overheidsrichtlijnen.

De organisatie van opendeurdagen blijft mogelijk mits inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.